การบรรยายผลงานวิจัย และเข้าเยี่ยมชม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
โดย Prof Mitsumori Kawaminami จากมหาวิทยาลัยคิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553