การประชุมสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2553
The Princess Beach Resort and Spa
จ.ระยอง
วันที่ 10-11 ธันวาคม 2553