ประมวลภาพงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ทอดถวาย ณ. วัดเจียระดับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553

คณะกรรมการจัดงานและคณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์


นักศึกษาช่วยจัดเตรียมดอกไม้สำหรับบูชาพระประธาน


 

จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์


 

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


 

ประธานพิธีนำกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


 


ร่วมกันประเคนภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์


 

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มาร่วมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี


 

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


 

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน บันทึกภาพร่วมกับคณะเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน

ประธานพิธีถวายผ้ากฐินแด่ท่านประธานสงฆ์ 

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์ 

รวบรวมปัจจัยทำบุญถวายแด่คณะสงฆ์