ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.00น. - 16.30น.