ประมวลภาพการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 6
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประมวลภาพบรรยากาศ