ประมวลภาพโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านแพะ เรื่อง "สร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ"
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประมวลภาพบรรยากาศในงาน