ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานนัดพบแรงงานสัตวแพทย์ สัตวบาล Job Fair 2019
ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว