ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ร่วมงานทำบุญคณะฯ ทำบุญให้สัตว์ทดลอง และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562