คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากระบบ กสพท. รอบ 3
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มทม. ปีการศึกษา 2561

- โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จาก TCAS61 รอบ 3 (กสพท.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102