คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัญจรเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ RFID

โครงการสัญจรเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ RFID

• บริการเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ Radio Frequency Identification ฟรี
• พร้อมบริการด้านอื่นๆ เช่น ต่ออายุ สมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น ในงานประชุมวิชาการ 1st MUT-ICVAS 2017
  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102