โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
เรื่อง “อายุรกรรมและศัลยกรรมโรคตาในสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน(ระยะสั้น)”
(Basic of Medical and Surgical in Small Animal Ophthalmology for practitioners)

จัดโดย โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

..ในส่วนของ Workshop เต็มแล้ว..

สำหรับท่านที่สนใจโรคตาในสัตว์เลี้ยง เชิญชวนมาเข้าอบรมฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรับเคสโรคตาในสุนัขและแมวมากยิ่งขึ้น นอกจากเนื้อหาโรคตาแล้วยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคตา เช่น Ocular imaging, ยาลดปวดและการวางยาเพื่อศัลยกรรมโรคตา โรคทางระบบที่ส่งผลกับปัญหาโรคตา ปัญหาผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับโรคตา รวมถึงการตรวจแยกวินิจฉัยปัญหาโรคตาและระบบประสาท (Neuro-Ophthalmology:diagnosis) เป็นต้น

วิทยากรจากอาจารย์คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และวิทยากรพิเศษ ได้แก่

ผศ.สพ.ญ.ดร. อารีย์ ทยายานุภัทร์ บรรยายหัวข้อ Overall of Cataract
ผศ.สพ.ญ.ดร. นลินี ตันตวิช บรรยายหัวข้อ Feline Ophthalmology
อ.สพ.ญ.ดร. เมทิตา สัสดี บรรยายหัวข้อ Electroretinography
เนื้อหาจัดเต็ม ครบคลุมปัญหาโรคตาในสัตว์เลี้ยง พร้อมเรียนรู้จากเคสจริงด้วย

จัดทุกวันอังคารที่2ของเดือน เริ่ม พ.ย.60ถึง มิ.ย. 61
Lec. 6ครั้ง 7,000.- (รับ 50ที่นั่ง)
Lec. 6ครั้ง + workshop 2ครั้ง (รับ 10ที่นั่ง)

(ครั้งที่ 1 U/S, complete ocular exam และ ครั้งที่ 2เรียนรู้การผ่าตัดExtraocular surgery ) 35,000.- และมี sit in เพิ่มเติมในคลินิกโรคตามาเรียนรู้กับเคสจริงที่รพส.ด้วย

 

สถานที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (หนองจอก) หนีความวุ่นวายในเมือง มาสูดอากาศบริสุทธิ์ และมาเรียนรู้กันนะครับ ผู้เข้าร่วมอบรมได้คะแนน CE ด้วยนะครับ 😃

Map

เพื่อเผยแพร่ความรู้และจัดหาทุนซื้อเครื่องมือตรวจตาเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นอุปกรณ์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตาและเพื่อการเรียนการสอนนศ.ในการพัฒนาทักษะกันต่อไป 🙂

เปิดรับสมัคร 3 ก.ค. ถึง 6 ต.ค. 60 นะครับ

 

ติดต่อสอบถาม Line ID ของโครงการ: @oym1219l
รายละเอียดใบสมัครและเอกสารของโครงการตามลิ้งข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/0B9EM-3vgz9LGeHlZaXlJZ0lGLWc?usp=sharing

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรอกใบลงทะเบียนให้สมบูรณ์ (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงชัดเจน)
2. ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี “นายธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 281-263417-8ประเภทออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 2
3.ลงทะเบียนโดยส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทาง Line ID: @oym1219l และทาง e-mail ที่ thanatedvm@gmail.com และ titaree3mut@gmail.com (ขอความกรุณาส่งทั้ง 2 accounts)
4.การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อแจ้งหลักฐานใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินครบและได้รับการตอบกลับแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรและได้รับคะแนนหน่วยกิตด้วย